ข่าวสารสมาคมจากทางเฟสบุคกดไลค์ด้วยนะครับ

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

สมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน (อสช.) 118/7 ม.13 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  67000
โทร 0812834294  E-mail :
aorsocho@gmail.com

    เฟสบุค   https://www.facebook.com/aorsocho