• วิทยุชุมชนโลก’ ห่วงสถานการณ์วิทยุชุมชนไทย ร้อง คสช.อย่าคุมเนื้อหา-ลดทอนคุณค่า

  • สหพันธ์วิทยุชุมชนโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค กระตุ้นเตือนให้เห็นความสำคัญวิทยุชุมชนในกระบวนการสร้างสันติภาพ พร้อมเรียกร้อง คสช.-กสทช.ส่งเสริมวิทยุชุมชนให้ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในกระบวนการสร้าง ความปรองดองในสังคม 19 มิ.ย. 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เมืองกาฐมาณฑุ สหพันธ์วิทยุชุมชนโลก หรือ AMARC (World Association of Community Radio Broadcaster) ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค สำนักงานในประเทศเนปาล แถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถานีวิทยุชุมชนในประเทศ ไทย โดยกระตุ้นเตือนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เห็นความสำคัญวิทยุชุมชนในกระบวนการสร้างสันติภาพ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา Maica
  • วิทยุชุมชนโลก’ ห่วงสถานการณ์วิทยุชุมชนไทย ร้อง คสช.อย่าคุมเนื้อหา-ลดทอนคุณค่า

  • สหพันธ์วิทยุชุมชนโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค กระตุ้นเตือนให้เห็นความสำคัญวิทยุชุมชนในกระบวนการสร้างสันติภาพ พร้อมเรียกร้อง คสช.-กสทช.ส่งเสริมวิทยุชุมชนให้ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในกระบวนการสร้าง ความปรองดองในสังคม 19 มิ.ย. 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เมืองกาฐมาณฑุ สหพันธ์วิทยุชุมชนโลก หรือ AMARC (World Association of Community Radio Broadcaster) ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค สำนักงานในประเทศเนปาล แถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถานีวิทยุชุมชนในประเทศ ไทย โดยกระตุ้นเตือนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เห็นความสำคัญวิทยุชุมชนในกระบวนการสร้างสันติภาพ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา Maica
  • รู้ให้ทันโฆษณาชวนเชื่อ “บารากู่ไฟฟ้า”

  • ‘บารากู่ไฟฟ้า’ สินค้าแปลกใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น และมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายบนโซเชียลมีเดีย พร้อมด้วยโฆษณาชวนเชื่อว่ามีไม่มีพิษภัย และลองได้ไม่เสพติด             ข้อเท็จจริงจาก “สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข” หลังจากส่งตัวอย่างบารากู่ไฟฟ้าเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีสารเคมีหลายชนิด เช่น Propylene Glycol Methyl Cyclohexanol Triacetin และยังตรวจพบส่วนประกอบของสารพิษที่เป็นโลหะหนัก ได้แก่ Manganese, Copper, Zinc, Mercury และสารก่อมะเร็ง ได้แก่ Chromium, Arsenic, Cadmium และตะกั่ว  
  • ติดอาวุธท้องถิ่น รับมือ “สังคมสูงวัย”

  • ผลจากการวิจัย พบว่า สังคมไทยนับแต่วันนี้เรื่อยไป จะเข้าสู่ “สังคมของผู้สูงอายุ” เนื่องจาก ปริมาณของผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น ดังเราจะเห็นได้ในทุกหนทุกแห่ง กับภาพของผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน เพียงลำพัง บ้างเจ็บป่วย บ้างมีภาระเลี้ยงดูลูกหลานที่นำมาฝากไว้ โดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่น           สิ่งเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนไป หากชุมชนท้องถิ่นตระหนักและให้ความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของคนในแต่ละพื้นที่ ภายใต้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่นที่มีอยู่           เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) ภายใต้สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ของพื้นที่มาสู่การพัฒนาการดูแล

  • ติดอาวุธท้องถิ่น รับมือ “สังคมสูงวัย”

  • ผลจากการวิจัย พบว่า สังคมไทยนับแต่วันนี้เรื่อยไป จะเข้าสู่ “สังคมของผู้สูงอายุ” เนื่องจาก ปริมาณของผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น ดังเราจะเห็นได้ในทุกหนทุกแห่ง กับภาพของผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน เพียงลำพัง บ้างเจ็บป่วย บ้างมีภาระเลี้ยงดูลูกหลานที่นำมาฝากไว้ โดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่น           สิ่งเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนไป หากชุมชนท้องถิ่นตระหนักและให้ความสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของคนในแต่ละพื้นที่ ภายใต้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่นที่มีอยู่           เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) ภายใต้สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ของพื้นที่มาสู่การพัฒนาการดูแล
สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ของเรา
AmazingCounters.com